Healthy Community Initiative

Thriving Youth. Thriving Community.

Menu

Community Resources

HealthFinders Collaborative

HealthFinders provides individual therapy in English or Spanish to children, adolescents, and adults. Areas of focus are trauma, anxiety, depression, family issues, and behavioral issues. Outpatient counseling is provided in Northfield’s clinic, Faribault’s clinic, and both Northfield and Faribault High Schools.

HealthFinders Collaborative offers a medication assisted treatment (MAT)/Suboxone clinic for opioid use disorder. Please call to schedule an appointment or if you have questions about MAT.

For more information or to refer someone to the program:

  • Northfield Clinic
    • 706 Division Street, Northfield, MN 55057
    • 507-646-8964
  • Faribault Clinic
    • 1415 Townsquare Ln, Faribault, MN 55021
    • 507-323-8100

Age Range of Clients Served:

Children, adolescents, and adults


SOMALI

Isbahaysiga HealthFinders

HealthFinders waxa ay adeegga caafimaad ee qof ahaaneed u fidiyaan caruurta, qaangaarka iyo dadka waaweyn iyaga oo ku bixiya af Ingiriisi iyo Isbaanish. Meelaha ay xoogga saaraan waxaa ka mid ah dhib soo gaaray qofka, isku buuqa, isla hadalka, iyo arrimaha la xiriira dabeecadda. Bukaanka u baahan la talinta waxaa lagu arkaa xarunta Northfield, Fairibault, iyo labada dugsi sare ee Northfield iyo Faribault.

HealthFinders waxa ay bixisaa laba adeeg ee daaweynta iyo la talinta isticmaalka obiyood. Fadlan soo wac si aad balan u sameysato ama haddii aad qabtaan wax su’aalo ah. Macluumaad dheeraad ah ama in aad qof ku soo xirto barnaamijka:

Xarunta Northfield:

706 Division Street, Northfield, MN 55057
507-646-8964

Xarunta Faribault:

1415 Townsquare Ln, Faribault, MN 55021
507-323-8100

Da’da Macaamiisha Ay U Adeegaan:
Caruurta, qaangaarka iyo dadka waaweyn