Healthy Community Initiative

Thriving Youth. Thriving Community.

Menu

Community Resources

Abria Recovery

Abria Recovery provides outpatient services to adult men and women with co-occurring chemical dependency and mental health diagnosis. Treatment is provided utilizing trauma-informed, culturally specific and gender specific programming.

Contact Information:

13401 County Road 5
Burnsville, MN 55337
Phone: (952) 406 – 8105
Website: abriarecovery.com
Email: info@abriarecovery.com

Age of clients served:

Adults 18+

Communities Served:

Greater Twin Cities and Surrounding Areas

Services Offered:

Mental Health & Chemical Dependency Assessments, Driving with Care, High Intensity Outpatient with or w/o Lodging, Intensive Outpatient Programming, Continuing Care, Individual & Group Therapy, Treatment Coordination, Toxicology Testing & Housing Stabilization Services.

Language Considerations:

Services are available in Somali. Other languages may be supported through an interpreter or language line service.

Financial Considerations:

Resources are available to provide support to uninsured/underinsured individuals.

 


SOMALI

Abria Recovery

Abria Recovery waa Barnaamij Degdeg oo bukaan dibad joog ah (IOP) oo adeegsada isku dhafta habka Daaweynta Cilmiga ku dhisan dhamaan barnaamijyadeena. Waxaa la dhaqangeliyaa hab guud oo dhaqanku dhextaal u yahay si wax looga qabto baahida dhaqan iyo bulsho ee bulshada kala duwan ee dariiqa ay ku gaari karaan ka soo kabashada iyo nolol deggan. Hadafka Abria Recovery waa in ay caawiso shaqsiyaadka doonaya in ay ka fogaadaan oo bilaabaan nolol ka madax banaan cabitaanka khamriga iyo maandooriyayaasha.

Bukaanka noo ah bar tilmaameedka laakiin aan ku koobneyn waxaa ka mid ah kooxaha soo socda:

 • Bukaanka aan isbitaal la dhigin oo rag iyo duamar leh, da’da 18-99.
 • Macaamiisheena waxaa ka mid ah dadka soo haajira/qaxootiga, Afrikaanka, Hisbaanigga/Latino, Caddaan, Afrikan Ameerikan, Mareykanka dhulka loogu yimid, Eeshiyaan, dadka qaba HIV/AIDS, LGTBQIA, dadka jirka iyo maskaxda naafada ka ah, iyo dib jirka.

Waxaa jira barnaamijyo maalintii iyo fiidkiiba. Qoyska oo ka qeyb qaata daaweynta ayaa aad loo dhiirigeliyaa iyada adeeg waxbarasho qoyska loo fidiyo. Waxaanu dooneynaa in daweyntu noqoto mid uu qof kasta heli karo. Khadka baska ee MVTA ee 444 ayaa xafiiskeena hor mara. Basasku waxa ay maraan 30 daqiiqo oo kasta. Waxa aad heli kartaan goob gaadiidka la dhigto ee dhismaha iyo gaadiid qaada macaamiisha u baahan.

Adeegga waxaa ka mid ah:

 • 1) Heerka 1: Daaweynta bukaanka dibadda kala socda (OT)
 • 2) Heerka 2: Daaweynta bukaanka dibadda kala socda oo degdeg ah (OT)
 • 3) Hababka daaweynta Wada-Socda
 • 4) Qiimeyn Guud ee Isticmaalka Maandooriyayaasha iyo Khamriga ee (Rule 25)
 • 5) Daaweyn Qofka U Gaar Ah
 • 6) Daaweyn Qoyska Oo Dhan
 • 7) Qorsheynta Daaweynta Ee Koox Ahaaneed
 • 8) Baaritaanka Khamriga Jirka Ku Jira
 • 9) Taageerada ka soo Kabashada ka dib
 • 10) Taageerada Saaxiibada ee Joogteynta Daryeelka
 • 11) Xiriirinta Joogteynta Daryeelka
 • 12) Qorshaha Qof Ahaaneed ee Ka Hortagga Ku Noqoshahada Balwadda
 • 13) Wadidda Gaariga ee Taxadarka Ku Dhisan (Fasalada DWI)
 • 14) Isku Daweynta Cirbadaha ee Balwadda, Isku Buuqa & Dhaawaca Madaxa
 • 15) Maareynta Carada (xanaaqa)
 • 16) Maareynta dhaawaca madaxa

Abria Recovery

13401 County Road 5
Burnsville, MN 55337

Xafiiska: (952) 406-105

Faakis: (952) 446-7273

Bogga Internetka: abriarecovery.com